Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Aktualności

Co się u nas dzieje...

Ogłoszenia i komunikaty

Wszystko co najważniejsze...

Dokumenty Szkoły

Wszystko to, dzięki czemu Szkoła funkcjonuje...

Dziennik elektroniczny

Dostęp do e-dziennika

plakat inauguracja

W związku z planowaną akcją strajkową organizowaną przez Związki Zawodowe Nauczycieli informuję, że od poniedziałku nie będzie zajęć dydaktycznych.

Uczniom, którzy przyjdą do szkoły zapewniamy opiekę świetlicową. Jeśli rozmowy ze stronami sporu zakończą się pozytywnie i dojdzie do porozumienia, komunikat ten staje się nieaktualny.

Rozmowy mają być wznowione w niedzielę o godz. 18.00

Dyrektor szkoły:

Celina Zając

Upamiętniliśmy kolejną rocznicę tragicznego dnia 17 września, gdy Polskę zaatakował Związek Radziecki. Dzisiejszym wydarzeniem wpisaliśmy się w obchody tej rocznicy przywracając pamięć o wszystkich ofiarach wojennych. Przy Obelisku Katyńskim, który jest symboliczną mogiłą tych, którzy odeszli służąc Ojczyźnie. Nasze myśli podążyły tam, gdzie spoczywają ci, którym nie było dane wrócić do wolnej Polski. Wszystkim obrońcom naszego kraju, wszystkim ofiarom II wojny światowej poświęcliśmy ten dzień.

Dziękujemy władzom miasta, delegacjom: Sybiraków, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów pracy za wspólne upamiętnienie naszych Rodaków.

17 września to 79 rocznica agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Delegacja naszej szkoły, wraz z naszymi Sybirakami, wzięła udział w uroczystościach wojewódzkich. Reprezentowali nas: poczet sztandarowy placówki, dyrektor szkoły Celina Zając oraz klasa V a z wychowawczynią Alicją Dąbrowską - Kelniarz.

Uczniowie mieli honor wnieść sztandar Sybiraków, nad którym opiekę Sybiracy powierzyli naszej szkole.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie

ul. Rzeczna 10
46-250 Wołczyn

E-MAIL

sp1@wolczyn.net

TEL.

+48 77 407 20 60