Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Aktualności

Co się u nas dzieje...

Ogłoszenia i komunikaty

Wszystko co najważniejsze...

Dokumenty Szkoły

Wszystko to, dzięki czemu Szkoła funkcjonuje...

Dziennik elektroniczny

Dostęp do e-dziennika

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie

ul. Rzeczna 10
46-250 Wołczyn

E-MAIL

sp1@wolczyn.net

TEL.

+48 77 407 20 60