Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Home

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wprowadziła określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – uczniów naszej Szkoły jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie, ul. Rzeczna 10, 46-250 Wołczyn, nr tel. 77 407 20 60, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Szkole są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to; art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa o systemie oświaty. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Szkoły.
Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Szkole podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych
Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są organom publicznym oraz zaufanym podmiotom, z którymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Opolu.
W przypadku przetwarzania wizerunku w obszarze monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi … dni.

Uprawnienia
W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych
• prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
• wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty
• dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.