Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Odsłony: 861

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas III – VI wezmą udział w projekcie współfinansowanym z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Projekt ma na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata, jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój oraz zaangażowanie uczniów na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenie się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Pomoc ludziom w uboższych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej poprzez zdobywanie wiedzy o istotnych problemach współczesnego świata oraz poprzez działania, które uświadomią uczniom, że wspólnie można kształtować świat bardziej sprawiedliwy dla wszystkich ludzi.