Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

Odsłony: 1323

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Dyrekcją i nauczycielami po raz kolejny włączyli się w akcję organizowaną przez TVP Polonia „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Akcja ta ma na celu ratowanie zapomnianych, niszczejących polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich.

W tym roku dochód z kwesty zostanie przeznaczony na renowację cmentarzy w miejscowościach województwa tarnopolskiego i lwowskiego: Obertyn, Kołomyja, Otynia, Tarnopol i Skałat. Dzięki ofiarności społeczeństwa udało się zebrać kwotę 3640,20 zł.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.