Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Odsłony: 488

Upamiętniliśmy kolejną rocznicę tragicznego dnia 17 września, gdy Polskę zaatakował Związek Radziecki. Dzisiejszym wydarzeniem wpisaliśmy się w obchody tej rocznicy przywracając pamięć o wszystkich ofiarach wojennych. Przy Obelisku Katyńskim, który jest symboliczną mogiłą tych, którzy odeszli służąc Ojczyźnie. Nasze myśli podążyły tam, gdzie spoczywają ci, którym nie było dane wrócić do wolnej Polski. Wszystkim obrońcom naszego kraju, wszystkim ofiarom II wojny światowej poświęcliśmy ten dzień.

Dziękujemy władzom miasta, delegacjom: Sybiraków, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów pracy za wspólne upamiętnienie naszych Rodaków.