Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Dnia 2410.2017 r o godz. 17.00 w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość :Pasowania na ucznia". W poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 przyjęto pierwszoklasistów z klasy I a i I b.