Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Odsłony: 756

Dyrekcja Szkoły zaprasza rodziców dzieci przyszłych klas 0 i I na spotkanie organizacyjne. Odbędzie się ono 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w pokoju nauczycielskim.
Godz. 16.30 kl. 0
Godz. 17.00 kl. I