Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Wołczynie

Nasza Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W naszych działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Uczymy szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

godz. 9.00 - msza św. w kościele Św. Teresy

godz. 10.00 - oficjalne rozpczęcie roku szkolnego dla klas 0-VI w Amfiteatrze

Do religii należy zakupić książki we własnym zakresie

6- latki

Kocham dobrego Boga, Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich, wydawnictwo Jedność

Klasa I

Żyjemy w Bożym świecie, Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Klasa II

Idziemy do Jezusa, Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Klasa III

Jezus jest z nami, Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Jezus jest z nami, Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Klasa IV

Miejsca pełne BOGActw, Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Miejsca pełne BOGActw, Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Klasa V

Spotkania uBOGAcające, Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Spotkania uBOGAcające, Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Klasa VI

Tajemnice BOGAtego życia, Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność

Tajemnice BOGAtego życia, Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność